[hacer paginas web] [crear una pagina internet]

Vull acollir un animal de companyia!

Les dades personals que faciliteu en aquest formulari a la Protectora d'animals de Manresa, Aixopluc, seran incorporades al nostre fitxer. Segons disposa Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/99 de 13 de desembre, la Protectora d'animals de Manresa es compromet al secret de les dades facilitades, a complir amb el deure  de custòdia, a adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, tractament o accés no autoritzat i a garantir l'ús adequat als fins per als quals es recullen, protegint a l'usuari de qualsevol ús indegut. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició respecte a les dades personals recollides, fent petició escrita al correu electrònic info@aixoplucmanresa.org. L'usuari autoritza expressament a aquesta entitat per tal que utilitzi les dades amb fins d'investigació o estadístics o per a millorar el nostre lloc web i els serveis oferts en aquest.

VULL ACOLLIR UN ANIMAL

TELÈFON

POBLACIÓ

CORREU ELECTRÒNIC

NOM I COGNOMS